Doktorske studije

Modul 

Primenjena matematika

 
 
       
Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu od školske 2013/14. upisuje
studente na doktorske akademske studije na studijski program Elektrotehnika
i računarstvo, na modulu Primenjena matematika. 

Spisak izbornih predmeta:

1.  Linearna algebra (dr Marija Rašajski, vanr. prof.)

2. Funkcionalna analiza i primene (dr N.Cakić, prof.)

3. Numerička analiza (dr Siniša Ješić, vanr. prof.)

4. Kvalitativna analiza diferencnih jednačina (dr B.Iričanin, doc.)

5. Mera i integracija (dr M.Merkle, prof.) (nije u ponudi 2017/18.)

6. Kombinatorika i primene  (dr T. Koledin, doc.)

7. Automatsko rezonovanje (dr Tatjana Lutovac, vanr. prof.)

8. Odabrana poglavlja iz simboličke algebre (dr B.Malešević, vanr. prof.)

9. Specijalne funkcije (dr Nenad Cakić, prof.)

10. Matematičko modelovanje fizičko-tehničkih procesa (dr Bratislav Iričanin, doc.)
11. Kanonske matrične forme i njihove primene u elektrotehnici (dr B. Malešević, vanr. prof.)

12. Teorija grafova sa primenama u elektrotehnici i računarstvu (dr M. Rašajski, vanr. prof.)
13. Fazi metrički prostori sa primenama u elektrotehnici i računarstvu (dr Siniša Ješić,vanr. prof.)

14. Odabrana poglavlja iz algebre (dr T. Koledin, doc.)

15. Stohastički modeli (dr Milan Merkle, prof.)
16. Teorija aproksimacija (dr Gradimir Milovanović, prof.)
 
Rukovodilac modula doktorskih studija: dr M. Rašajski, vanr. prof.
Zamenik rukovodioca modula doktorskih studija: dr B. Malešević, vanr. prof.
 

 

Matematika Članovi Predmeti SI Obaveštenja Istorijat Publikacije MAGT2006