Dr Branko Malešević

 

e-mail: malesevic@etf.rs

           malesh@eunet.rs        

zvanje: redovni profesor

funkcija: šef Katedre

kabinet: 98

tel: 3218317

web sajt: http://home.etf.rs/~malesevic/

 

 

 

Predmeti Oblasti interesovanja
Praktikum iz matematike 1
Praktikum iz matematike 2

Diskretna matematika

Praktikum iz računarskih alata u matematici
Odabrana poglavlja iz numeričke analize
Simbolička algebra

 


Postupci automatskog dokazivanja, sistemi kompjuterske algebre i Groebnerove baze, teorija aproksimacija i analitičke nejednakosti, diferencijalna polja, pseudoinverzi operatora

 

 

 
Matematika Članovi Predmeti Ispiti SI Obaveštenja Istorijat Publikacije MAGT2006