Projekti Katedre za primenjenu matematiku

 
 

Programi stručnog usavršavanja iz matematike

 

1. Neki pravci unapređenja srednjoškolske nastave matematike na osnovu analize
iskustava tehničkih fakulteta


http://matedukacija.etf.bg.ac.rs/

http://katalog.zuov.rs/Program2012.aspx?katbroj=306&godina=2012/20132. Vizuelno predstavljanje nekih matematičkih sadržaja pomoću računara

http://vizuelizacija.etf.bg.ac.rs/

http://katalog.zuov.rs/Program2012.aspx?katbroj=290&godina=2012/2013 

  

Matematika Članovi Predmeti Ispiti SI Obaveštenja Istorijat Publikacije MAGT2006