Proleće 2020

 

 

13E082VIS 13E082VISR  13E082VIST  Verovatnoća i statistika

13E082VS 13S082VS  Verovatnoca i statistika

13E082DIF         Diferencijalne jednačine 

13E082EDMT      Elementi diskretne matematike u telekomunikacijama 

13M081ESN        Elementi simboličko-numeričkih izračunavanja u matematici 

13E082JMF        Jednačine matematičke fizike 

13E081MM2 , 19E081MM2      Matematika 2

13S081M2          SI Matematika 2 

13M081MAST    Matematička statistika

13E082NUM       Numerička matematika 

13M081OPDM   Odabrana poglavlja iz diskretne matematike

13E081OPM       Odabrana poglavlja iz matematike 2

13M081OPRA     Odabrana poglavlja iz realne analize

13E082OPA        Odabrana poglavlja iz realne i kompleksne analize

13E081PM2        Praktikum iz matematike 2 

13S081PM2        SI Praktikum iz matematike 2

13E082SAO        Složenost algoritama i odabrane metode optimizacije  

13M081SPEF     Specijalne funkcije

13M081VINT    Veštačka inteligencija
 

13M081FMPR    Fazi metrički prostori  

 

 

Matematika Članovi Predmeti SI Obaveštenja Istorijat Publikacije MAGT2006