članovi predmeti ispiti
Članovi Katedre, naučne oblasti kojima se bave, njihova interesovanja, predmeti koje predaju... Predmeti Katedre, programi, predavači... Ispitni rokovi i kolokvijumi na katedarskim predmetima...

 

si obaveštenja istorijat
Strane posvećene Odseku za softversko inženjerstvo, predmeti, ispiti, rezultati ispita... Ovde možete pročitati razna obaveštenja, uglavnom namenjena studentima koji polažu katedarske ispite. Kako je izgledala Katedra od postanka do danas, ko je sve bio član Katedre i druge zanimljivosti...

 

publikacije MAGT 2006 master studije
Katedra za matematiku izdaje časopis Publikacije Elektrotehničkog fakulteta Povodom 50 godina Publikacija Katedra organizuje medjunarodnu konferenciju MAGT 2006. Matematički predmeti na master studijama

 

doktorske studije projekti katedre
Matematički predmeti na doktorskim studijamaa Programi stručnog usavršavanja iz matematike i informatike

                                                                              

                                                    

                                                                                   

 

 

Matematika Članovi Predmeti Ispiti SI Obaveštenja Istorijat Publikacije MAGT2006

 

web design: Marija Rasajski