Dr Dobrilo Tošić

 

e-mail: 

zvanje: profesor u penziji

kabinet: 107

tel: 3218308

 

 

 

Predmeti Oblasti interesovanja

Matematika 3 Matematika 4

 

 

 

 

Matematika Članovi Predmeti Ispiti SI Obaveštenja Istorijat Publikacije MAGT2006

 

DOBRILO  TOŠIĆ

biografija

Rodjen je 26. septembra 1932. godine u Uzicu. U Beogradu zivi od 1937. godine. Gimnaziju je zavrsio 1951. godine i iste godine se upisao na Elektrotehnicki fakultet u Beogradu, gde je diplomirao maja 1957. godine (Odsek za elektroniku i telekomonukacije). Na istom fakultetu je juna 1963. odbranio magistarsku tezu Pojava sopstvenog cutoff-a u gasnoj magnetronskoj diodi, a maja 1968. doktorsku disertaciju Dinamika elektricnog praznjenja u gasnoj magnetronskoj diodi.

U toku studija, od 1954. godine, radio je na Katedri za matematiku kao demonstrator. Odmah posle diplomiranja zaposlio se u Istitutu za nuklearne nauke u Vinci, u kome je radio do oktobra 1971. godine. Od januara 1959. poceo je da radi kao honorarni asistent na Katedri za matematiku ETF u Beogradu. Godine 1969. izabran je za honorarnog docenta na istoj katedri. Od oktobra 1971. do oktobra 1974. godine radi najpre kao docent a od 1972. kao vanredni profesor za oblast Matematika na Elektronskom fakultetu u Nisu. Od oktobra 1974. godine pa sve do penzionisanja oktobra 1997. radi na Katedri za matematiku ETF u Beogradu u zvanju vanrednog profesora a od 1981. u zvanju redovnog profesora.

Profesor Tosic je drzao nastavu iz svih matematickih predmeta. Od 1974. godine predavao je predmete Numericka analiza, Matematika III i Matematika IV. Na postdiplomskim studijama je bio mentor za predmete vezane za Numericku analizu. Na smeru Fizika plazme drzao je predavanja iz predmeta Parcijalne i integralne jednacine i predmeta Dinamika naelektrisanih cestica u elektricnim i magnetskim poljima. Napisao je kao autor ili koautor 18. knjiga od kojih su najvaznije: Testovi iz matematike za prijemne ispite na tehnickim fakultetima (Prirucnik za polaganje prijemnih ispita)(1991) (sa N. Stankovic); Elementi matematicke analize II (1976) (sa D. Mihailovicem); Uvod u Numericku analizu (1978); Matematika u obliku metodicke zbirke zadataka sa resenjima 4. (1987) (sa D. S. Mitrinovicem); Specijalne funkcije (Zbornik zadataka i problema) (1972) (sa D. S. Mitrinovicem i R. R. Janicem); Matematika III - Kratak kurs (1996); Reseni ispitni zadaci iz Matematike III (1999).

Naucni i strucni rad profesora Tosica moze se svrstati u dve grupe: U prvoj grupi je rad iz Fizike jonizovanog gasa i Fizike plazme. Objavio je vise radova u inostranim casopisima, od kojih su najvazniji: The appearance of the self-cutoff phenomenon in the cylindrical diode. Journal of Electr. and Control 17, (6) (1964); An intense magnetron ion source for high-melting point materials Nucl. Instr. and Methods 25 (1963) (sa B. Perovic i B. Cobic); The possibility of electron energy analysis in a combined electric and magnetic fields. Journal of Electr. and Control 18, 2 (1965) (sa M. Kurepom); A spectroscopic study of the pulsed gas discharge in crossed electric and magnetic fields. J.Phys. D. Appl. Phys. 4 (1971) (sa V. Miljevicem).

U drugoj grupi je rad u oblasti Matematike. Profesor Tosic se najvise bavio Numerickom analizom, Kompleksnom analizom i Specijalnim funkcijama. Najvazniji radovi su: An application of Newton's methods to simultaneous determination of zeroes of a polynomial. Univ. Beograd. Publ. Elektrotehn. Fak. Ser. Mat.Fiz. No. 448 (1973) (sa G. V. Milovanovicem); A modificatoin of the Birkhoff-Young quadrature formula for analytic functions. Univ. Beograd. Publ. Elektrotehn. Fak. Ser. Mat.Fiz. No. 610 (1979); Some series of a product of Bessel functions. Univ. Beograd. Publ. Elektrotehn. Fak. Ser. Mat.Fiz. No 675-715 (1980); Numerical differentiation of analytic functions. Univ. Beograd. Publ. Elektrotehn. Fak. Ser. Mat.Fiz. No 675-715 (1980); Optimal numerical differentiation of real-valued analytic functions. Univ. Beograd. Publ. Elektrotehn. Fak. Ser. Mat. Fiz. No 735-762 (1982) (sa ElBahiem); An extremal problem for the length of elgebraic polynomials. Univ. Beograd, Publ. Elektrotehn. Fak., Serija: Matematika, 10 (1999) (sa G. V. Milovanovicem).

 

 

Matematika Članovi Predmeti Ispiti SI Obaveštenja Istorijat Publikacije MAGT2006