Dr Ivana Jovović

 

e-mail: ivana@etf.rs

zvanje: vanredni profesor 

kabinet: 25

tel: 3218367

 

 

 

 

Predmeti Oblasti interesovanja

Matematika 1

Matematika 2 

 

 

 

 

Matematika Članovi Predmeti Ispiti SI Obaveštenja Istorijat Publikacije MAGT2006